Stín Lyrics – Šárka Vaňková 

Stín Lyrics – Šárka Vaňková

Pokojem prázdným prochází stín
Tiše ze dveří míří
Já kráčím s ním
Po zdi po špičkách tančí a vede mě ven

A já začínám chápat
Že končí zlý sen
Toužím zapomenout
Zapomenout, toužím volně zas dýchat

A zbavit se pout
Já chci bez tebe jít dál
Z místa se hnout
Musím zapomenout

Stín venku slábne a menší se zdá
Najednou cítím, že jsem to zas já
Opouštím tajný přání, ať zpátky Tě mám
Tvý sliby prázdný už nepočítám

Toužím zapomenout
Zapomenout, toužím volně zas dýchat
A zbavit se pout
Já chci bez tebe jít dál

Z místa se hnout
Musím zapomenout
Můj stín odchází, já zůstávám stát
Už nenacházím, nic čeho se bát

A moc dobře vím, že na štěstí právo mám
Toužím zapomenout
Zapomenout, toužím volně zas dýchat
A zbavit se pout

Já chci bez tebe jít dál
Z místa se hnout

English Translation

The shadow is empty
Silently out of the door heading
I walk with him
After the wall after the tips dancing and lead me out

And I’m beginning to understand
That an evil dream ends
I long to forget
Forget I long to breathe

And get rid of the bond
I want without you to move on
From the place to move
I have to forget

Shadow outdoors weaken and smaller seems
Suddenly I feel I’m here
I’m leaving the secret wish, let me back
Your promises blank no longer count

I long to forget
Forget I long to breathe
And get rid of the bond
I want without you to move on

From the place to move
I have to forget
My shadow is leaving, I remain standing
I no longer find anything to worry about

And very well I know that the right I have
I long to forget
Forget I long to breathe
And get rid of the bond

I want without you to move on
From the place to move