Negură Bunget Hora Soarelui Lyrics

Un pas adânc, cerul deschide
Şi-n hăul de sub
M-arunc
Pasul adânc, cerul deschide
Şi-n hăul de sub
M-arunc, şi soarele mă prinde

c__ munţii se răsun, şoimii se adun,
Codrii se trezesc, frunzele şoptesc,
Oasele trosnesc, stelele sclipesc, şi în cale se opresc măi
Na mesa de doi lai munţi
Împlini de arbori fără frunzi
Între pietre nearse de soare
În lemne neroditoare
Lângă tăul fără fund
Cu toiag despic cărare
Ce mă poartă-n hău de-naltă zare

Ţes soarele-n cămaşă, în aţă fermecată
Chibzuită şi trufaşă, cu gând drept legată

Ieşi soare din soare
Ieşi soare spurcat, ieşi soare necurat
Şi cu mândră soră lună,
Leagă cunună, cunună legată
De horă şi soare, din cer până-n zare

De dincolo dă cer
Dinapoi de lună
Din-afar de soare
Dintr-odată am făcut înc-o lume nouă
Din nimic!