Chết Trong Em Lời bài hát ( Lyrics ) , Lyrics Thịnh Suy

Chết Trong Em Song Details & Info :-
Song Title :-Chết Trong Em
Singer/Artist :-Thịnh Suy
Music By :-Thịnh Suy
Lyrics/Written By :-Thịnh Suy
Song Released Date :-31st Octobber, 2022
Song Language :-Vietnamese
(Song Origin Country – Vietnam) :-Vietnam)Song Type :- Sad
Song Label :-Thịnh Suy

Chết Trong Em Lời bài hát ( Lyrics ) , Lyrics Thịnh Suy

Ở Trong Góc Tường,
Có Tôi..
Ở Nơi Cuối Đường,
Có Ai Không..

Đời Trôi Quá Dài,
Mất Em..
Thời Như Đứng Lại,
Ngó Xem Tôi Đang Lặng Im Một Mình..

Ôm Hết Cô Đơn Như Trong Đời Ta,
Chết Trong Tôi 1 Lần Tim Thao Thức..
Chết Trên Môi 1 Mùi Hương Chưa Dứt,
Chết Theo Em..

Bầu Trời Sấm Chớp Mây Đen,
Chết Trong Em 1 Niềm Tin Chôn Giấu..
Chết Trong Tôi 1 Phần Tim Nung Nấu,
Chết Trong Đêm,
Và Tình Mãi Chết Trong Đêm..

Tình Như Khúc Nhạc,
Xót Xa..

Trong Đêm Tối Lặng,
Mắt Ta Đang Nơi Lặng Im Một Mình..
Ôm Hết Cô Đơn Như Trong Đời Ta,
Chết Trong Tôi 1 Lần Tim Thao Thức..
Chết Trên Môi 1 Mùi Hương Chưa Dứt ..
Chết Theo Em..

Bầu Trời Sấm Chớp Mây Đen ,
Chết Trong Em 1 Niềm Tin Chôn Giấu..
Chết Trong Tôi 1 Phần Tim Nung Nấu ..
Chết Trong Đêm,
Và Tình Mãi Chết Trong Đêm..

Hà Ha Há,
Hà Ha Ha Ha Há..
Ha Hà Ha Há..

Hà Ha Ha Ha..
Há Ha Hà Ha Há,
Há Ha Hà..

Hà Ha Há,
Hà Ha Ha..
Ha Há Ha Hà Ha Há..

Hà Ha Ha Ha Há Ha,
Hà Ha Há..
Hà Ha Há Hà..

Chết Trong Em Lời bài hát ( Lyrics ) , Lyrics Thịnh Suy , Lyrics Official Music Video