Trái Tim Yếu Đuối Lời bài hát(Lyrics) , Lyrics Thúy Vân

Trái Tim Yếu Đuối Song Details:
Song Title: Trái Tim Yếu Đuối
Singer/Artist: Thúy Vân
Music () Âm nhạc ĐÀO TÍN
Lyrics( Lời bài hát Thúy Vân
Song Released Date: 5th November, 2022
Song Language: Vietnamese
(Song from Country–Vietnam)
Song Type–Love
Music Label: THÚY VÂN NETWORK

Trái Tim Yếu Đuối Lời bài hát (Lyrics) , Lyrics Thúy Vân

Có Đôi Lúc Bối Rối Mình Tôi,
Lạc Nơi Góc Tối Lòng Đau Nhói..
Sao Người Ta Vẫn Cứ Chạy,
Theo Những Thứ Chỉ Có Từ Mộng Mơ..

Người Như Tôi Thì Ai Nhớ Thương,
Người Như Tôi Thì Ai Vấn Vương Mong Chờ..
Người Như Tôi Thì Ai Sẽ Khóc Khi Tôi Xa Rời,
Chỉ Biết Ngước Lên Trên Trời..

Trăng Ơi Trăng, Hỡi Trăng.
Liệu Rằng Ở Trên Trời Cao,
Anh Thấu Trái Tim Tôi Đầy Yếu Đuối..

Trăng Ơi Trăng, Hỡi Trăng.
Ở Giữa Muôn Sao Trời,
Rực Rỡ Lung Linh Là Anh Thôi..
Hãy Cho Tôi Bên Anh Suốt Đời..

Vì Khắp Thế Gian Này,
Sẽ Chẳng Ai Yêu Bằng Tôi Đâu..
Hãy Cho Tôi Bên Anh Suốt Đời,
Chỉ Cần Ở Bên Cạnh Anh..
Thế Gian Chỉ Là Giấc Mơ..

Có Đôi Lúc Bối Rối Mình Tôi,
Lạc Nơi Góc Tối Lòng Đau Nhói..
Sao Người Ta Vẫn Cứ Chạy,
Theo Những Thứ Chỉ Có Từ Mộng Mơ..

Người Như Tôi Thì Ai Nhớ Thương,
Người Như Tôi Thì Ai Vấn Vương Mong Chờ..
Người Như Tôi Thì Ai Sẽ Khóc Khi Tôi Rời Xa..

Trăng Ơi Trăng,
Trăng Ơi Hỡi Trăng..
Liệu Rằng Ở Trên Trời Cao,
Anh Thấu Trái Tim Tôi Đầy Yếu Đuối..

Trăng Ơi Trăng, Hỡi Trăng..
Ở Giữa Muôn Sao Trời,
Rực Rỡ Lung Linh Là Anh Thôi..
Hãy Cho Tôi Bên Anh Suốt Đời..

Vì Khắp Thế Gian Này,
Sẽ Chẳng Ai Yêu Bằng Tôi Đâu..
Hãy Cho Tôi Bên Anh Suốt Đời..

Chỉ Cần Ở Bên Cạnh Anh,
Thế Gian Chỉ Là Giấc Mơ..
Trăng Ơi Trăng, Hỡi Trăng..
Liệu Rằng Ở Trên Trời Cao,
Anh Thấu Trái Tim Tôi Đầy Yếu Đuối..

Trăng Ơi Trăng, Hỡi Trăng,
Ở Giữa Muôn Sao Trời..
Rực Rỡ Lung Linh Là Anh Thôi,
Hãy Cho Tôi Bên Anh Suốt Đời..

Vì Khắp Thế Gian Này,
Sẽ Chẳng Ai Yêu Bằng Tôi Đâu..
Hãy Cho Tôi Bên Anh Suốt Đời..
Chỉ Cần Ở Bên Cạnh Anh,
Thế Gian Chỉ Là Giấc Mơ..

Trái Tim Yếu Đuối Lời bài hát (Lyrics) , Lyrics Thúy Vân , Lyrics Official Music Video