Tag Aweeny Beek Lyrics-Samira Said Lyrics-

Aweeny Beek Lyrics-Samira Said Lyrics-

Aaysha leek, omry eih law mosh wayak Aywa aasha aashan bahwak Kol helmy laeto maak Beek el haya ya habibi haya Wa elly ablak mosh fakra Wo elly baadak mosh aayza Aayza aesh, omri beek Wa ansa khofy, wa ansa…

Read More