Tag Razza predona Lyrics

Razza predona Lyrics ,Mau Mau Lyrics ,

La vita a l’è propi na fregadura pì ch’it ësbate e pì e pì at fan le scarpe Presempio tutta sta tribù di lavavetri che ogni semafero mi sembra un mercato Costa sità a l’è ampinisse d’african a l’è diventà…

Read More